Yên Định, Thanh Hóa sắp có thêm đường nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45 và 47

Dự án đường giao thông nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45 và quốc lộ 47 có chiều dài khoảng 15 km, tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, được thực hiện trên địa bàn các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân và Triệu Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định chấp thuận dự án đường giao thông nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45 và quốc lộ 47, đoạn qua huyện Yên Định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương này.

Dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư với nhu cầu diện tích sử dụng đất khoảng 10.242,2 m2.

Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo trích lục các thửa đất thu hồi do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định lập ngày 15/10/2020.

Tỉnh này giao UBND huyện Yên Định cập nhật dự án cho phép thực hiện vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của địa phương.

Dự án đường giao thông nối quốc lộ 217 với quốc lộ 45 và quốc lộ 47 có chiều dài khoảng 15 km, tổng mức đầu tư 921 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, được thực hiện trên địa bàn các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân và Triệu Sơn.

Dự án được HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư từ tháng 7/2019. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2023, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực, tăng cường khả năng kết nối các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân và Triệu Sơn với Cảng hàng không Thọ Xuân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực.

chọn
Bộ Tài chính đang rà soát quy định về trái phiếu doanh nghiệp, kể cả Nghị định 65
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 65 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.