19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi 100.000 tỉ đồng, PVN và EVN chiếm hơn một nửa

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty trong năm 2019 đạt 99.832 tỉ đồng, tăng 28% so với kế hoạch năm. PVN, EVN chiếm hơn một nửa doanh thu của cả 19 doanh nghiệp.

PVN, EVN chiếm hơn một nửa doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty năm 2019

Thông tin tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quản lí vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng công ty, đại diện Uỷ ban Quản lí vốn nhà nước, đã cho biết về kết quả sản xuất, kinh doanh của 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lí.

Theo đó, năm 2019, đa số tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu do Ủy ban giao. 

19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi trước thuế 100.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

PVN, EVN chiếm hơn một nửa doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty năm 2019. (Ảnh: PVN).

Đại diện Ủy ban Quản lí vốn nhà nước cho biết doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và thu nhập bình quân của người lao động trong năm cũng tăng lên. Đồng thời, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp cũng được bảo toàn, phát triển.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 1.478.949 tỉ đồng, tăng 6,4% so với năm 2018. 

Trong đó, một số tập đoàn, tổng công ty đạt doanh thu cao như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 396.846 tỉ đồng (tăng 16,9% so với năm 2018), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 393.230 tỉ đồng (tăng 14,5%), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đạt 20.347 tỉ đồng (tăng 13,6%).

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty đạt 99.832 tỉ đồng, tăng 28% so với kế hoạch năm. 

Tổng nộp ngân sách hợp nhất đạt 221.108 tỉ đồng, tăng 17,6% so với năm 2018. 

Trong đó, PVN đứng đầu với hơn 88.100 tỉ đồng, tăng 50,4%, Petrolimex đạt 41.200 tỉ đồng, tăng 5,4%, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam 11.371 tỉ đồng, tăng 3,1% so với năm 2018.

Tổng kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm của một số doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu đạt hơn 2,2 tỉ USD.

Những kết quả nổi bật của Uỷ ban quản lí vốn nhà nước năm 2019

Đại diện Ủy ban Quản lí vốn nhà nước cho biết  năm 2019, Ủy ban đã phối hợp với các cơ quan quản lí xử lí những vấn đề liên quan các dự án đầu tư phát triển của các doanh nghiệp. 

Năm 2019 đã đưa vào vận hành nhiều dự án năng lượng tái tạo, trong đó có trên 4.000 MW điện mặt trời, triển khai được nhiều dự án quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành năng lượng quốc gia trong tương lai như các nhà máy điện, các công trình lưới điện 500 kV quan trọng, dự án kho cảng LNG…

19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi trước thuế 100.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Năm 2019, Uỷ ban đã Quốc hội Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. (Ảnh: Thanh Niên).

Các kết quả đạt được còn có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trình Quốc hội Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành... 

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương tiến hành việc sắp xếp lại, xử lí nhà đất trong các tập đoàn, tổng công ty theo quy định. Xây dựng phương án sử dụng đất trước khi tiến hành cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. 

Ủy ban quản lí vốn nhà nước nhận định đây là công việc có khối lượng rất lớn, tồn đọng qua nhiều năm, dự kiến có khoảng trên 2.000 địa điểm phải rà soát, Ủy ban đang tích cực chỉ đạo thực hiện, đến nay đạt khoảng 20% số lượng địa điểm.

Đồng thời, Ủy ban đã chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, cũng như thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu theo các quy định của pháp luật…

Ngoài ra, Ủy ban cũng thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, xử lí các tồn tại, yếu kém của 12 dự án yếu kém của ngành công thương.

chọn