Tags

ăn dặm BLW

Tìm theo ngày
Tổng hợp ăn dặm kiểu BLW và thực đơn cho bé từ 6,7,8 đến 9 tháng tuổi

Tổng hợp ăn dặm kiểu BLW và thực đơn cho bé từ 6,7,8 đến 9 tháng tuổi

Phương pháp ăn dặm BLW là kiểu cho ăn do bé chủ động (Baby Led Weaning BLW).

Giới thiệu thực đơn cho bé 6,7,8 cả 9 tháng kết hợp với kiểu thuyền thống hoặc Nhật