An Gia báo lãi sau thuế quý I tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ

Quý I, doanh thu bán và cho thuê căn hộ của An Gia giảm mạnh, song nhờ khoản thu từ hoạt động tài chính và từ thanh lý hợp đồng, cũng như tiết giảm chi phí, công ty ghi nhận lãi sau thuế tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu thuần giảm 66% so với cùng kỳ, đạt 189 tỷ đồng, chủ yếu do nguồn thu chính là từ bán và cho thuê căn hộ dài hạn giảm 70%. Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ tư vấn môi giới và tiếp thị cũng giảm 12,2%. 

Mặt khác, doanh thu tài chính tăng 34% lên hơn 98 tỷ đồng nhờ thu nhập phát sinh liên quan hợp đồng BCC và có thêm lãi chênh lệch tỷ giá. Công ty cũng ghi nhận gần 12 tỷ đồng thu nhập khác, tăng 121% so với cùng kỳ, phần lớn là thu tiền phạt từ thanh lý hợp đồng. 

Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí thuế đều giảm so với cùng kỳ, trong đó, chi phí nhà mẫu, sự kiện giảm gần 83%. 

Kết quả, An Gia báo lãi sau thuế 12,3 tỷ đồng, tăng 242% so với cùng kỳ. 

 KQKD hợp nhất quý I/2023 của An Gia. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Tính tới thời điểm cuối tháng 3, tổng tài sản của An Gia ở mức 10.609 tỷ đồng, giảm 4,4% so với đầu năm, chủ yếu do giảm các khoản phải thu từ 5.730 tỷ đồng còn 5.021 tỷ đồng. 

Ngược lại, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 9% lên mức hơn 4.059 tỷ đồng. Chiếm 78% trong tổng tồn kho là bất động sản dở dang tại dự án Westgate (3.184 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. 

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận tồn kho là các bất động sản dở dang tại các dự án khác như The Standard (338 tỷ đồng), dự án Signial (376 tỷ đồng),...

Tại thời điểm cuối tháng 3, công ty có 3.627 tỷ đồng từ người mua trả tiền trước ngắn hạn, là các khách hàng cá nhân mua căn hộ dự án, tăng 17% so với đầu năm. Đây cũng là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. 

Về phần dư nợ tài chính, tại cuối tháng 3, dư nợ của An Gia ở mức 1.218 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Trong quý I, công ty đã chi gần 544 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, ngược lại, thu hơn 230 tỷ đồng từ đi vay. 

Trong cơ cấu dư nợ tài chính của An Gia, chủ nợ lớn nhất Hatra Pte. Ltd với dư nợ hơn 426 tỷ đồng, thời hạn trả gốc vào tháng 11/2024. Bên cạnh đó, dư nợ trái phiếu ở mức 309 tỷ đồng, đến từ hai lô trái phiếu phát hành trong nửa đầu năm 2022, kỳ hạn 24 tháng với lãi suất thỏa thuận. Hiền 

Tag:
chọn