Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi được thể hiện trong bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Thị trấn Củ Chi hiện nay là thị trấn duy nhất của huyện Củ Chi (TP HCM), có diện tích khoảng 3,82 km². Thị trấn Củ Chi nằm ở trung tâm huyện Củ Chi.

Vị trí cụ thể của thị trấn Củ Chi như sau: Phía đông giáp xã Tân Thông Hội và xã Phước Vĩnh An; các phía còn lại giáp xã Tân An Hội.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng phụ phía phía tây - bắc.

Hướng này có hành lang phát triển là tuyến quốc lộ 22 (xa lộ Xuyên Á) với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, phát triển các khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Như vậy, thị trấn Củ Chi nằm trong hướng phát triển không gian phía phụ tây - bắc của TP HCM nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 1.

Thị trấn Củ Chi thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Củ Chi TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

- Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Củ Chi TẠI ĐÂY.