Bộ Xây dựng thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống

Bộ Xây dựng vừa có trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV liên quan đến quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống.
Bộ Xây dựng thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống - Ảnh 1.

Phân khu đô thị sông Hồng đoạn qua cầu Thanh Trì. (Ảnh: Hạ Vũ).

Cụ thể, cử tri đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, hỗ trợ TP Hà Nội sớm phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống tạo cơ sở pháp lý cho Thủ đô Hà Nội phát triển đô thị.

Trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho biết, đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống được UBND TP Hà Nội tổ chức lập trên cơ sở cụ thể hóa và phù hợp các định hướng quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

Đồ án đã được tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; tổ chức Hội đồng thẩm định, báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội và thực hiện lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 21/12/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý kiến đối với hai đồ án quy hoạch phân khu nêu trên.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội cần khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiên cứu, tiếp thu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung liên quan (bổ sung các khu dân cư hiện có ở bãi sông vào danh mục giữ lại, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và việc xây dựng, phát triển đô thị tại một số bãi sông) và hoàn thiện đồ án quy hoạch trước khi phê duyệt theo thẩm quyền quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống - Ảnh 2.

Phân khu đô thị sông Đuống đoạn qua cầu Đông Trù. (Ảnh: Hạ Vũ).

Việc lập, thẩm định, lấy ý kiến, phê duyệt quy hoạch phân khu thực hiện theo thẩm quyền, trình tự, nội dung quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật hiện hành có liên quan.

"Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội trong quá trình tổ chức lập các quy hoạch phân khu đảm bảo tiến độ, chất lượng, tạo cơ sở pháp lý cho Thủ đô Hà Nội phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt", Bộ Xây dựng cho biết.

Trước đó, vào tháng 12/2021, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022 sẽ phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đạm Thủy ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang xây dựng
Cầu vượt sông Đạm Thủy nối xã Thủy An và phường Hồng Phong thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang triển khai xây dựng.