Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nhắc nhiều huyện chậm báo cáo tình hình phân lô, bán đất nền

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ở tỉnh Quảng Ngãi phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng phân lô bán đất nền trái phép trên địa bàn quản lí.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã kí công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, báo cáo về tình hình phân lô, bán đất nền trên địa bàn.

Cụ thể, tại công văn số 6953/UBND-CNXD ngày 24/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lí nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản. 

Quảng Ngãi: Lãnh đạo địa phương chậm báo cáo tình hình phân lô, bán đất nền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Tạp chí Thanh niên).

Ông Trần Ngọc Căng chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát về tình hình phân lô, bán đất nền trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/1/2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 10/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ nhận được báo cáo của các huyện: Lý Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Sơn Hà, Đức Phổ. Các địa phương còn lại chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

"Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ đạo. 

Việc chậm trễ báo cáo và nếu để xảy ra tình trạng phân lô bán đất nền trái phép trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh", công văn viết.

chọn