Quảng Ngãi lập tổ công tác để gỡ vướng cho các dự án BĐS

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa kí quyết định về việc thành lập tổ công tác gỡ các vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tổ công tác do ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tiếp nhận, tổng hợp, phân tích những thông tin khó khăn, vướng mắc liên quan đối với việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản (vốn ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh.

Tổ này cũng có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án bất động sản nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh nguồn thu từ khai thác quĩ đất trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác gỡ các vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản - Ảnh 1.

Một dự án bất động sản đang triển khai ở tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Sau đó, nhiệm vụ của tổ còn là tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Tài chính của tỉnh này làm cơ quan thường trực tổ công tác; chịu trách nhiệm tiếp nhận các vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện các dự án bất động sản để tham mưu tổ công tác xem xét, giải quyết vướng mắc theo qui định, định kì báo cáo cho cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện theo qui định.

chọn