Chứng khoán Bảo Việt bán gần hết cổ phần, không còn là cổ đông lớn của Tín Nghĩa (TIP)

Trong giao dịch tại ngày 12/6 vừa qua, Chứng khoán Bảo Việt đã bán ra gần 5,2 triệu cổ phiếu TIP của Tín Nghĩa, sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của đơn vị trên giảm từ mức 7,96% còn 0,00008% vốn điều lệ của Tín Nghĩa, qua đó, chính thức không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã chứng khoán: BSC) vừa thông báo bán ra gần 5,2 triệu cổ phiếu TIP của CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa trong giao dịch tại ngày 12/6 vừa qua.

Sau giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của Bảo Việt tại Tín Nghĩa đã giảm từ gần 5,2 triệu cổ phiếu (tương đương 7,96% vốn điều lệ) còn 50 cổ phiếu (tương đường 0,00008% vốn điều lệ. Qua đó, Bảo Việt cũng không còn là cổ đông lớn của Tín Nghĩa.

Tạm tính theo mức giá kết phiên ngày giao dịch của chứng khoán TIP là 22.900 đồng/cp, ước tính, Chứng khoán Bảo Việt đã thu về gần 118,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 23/6 - 15/7/2022, Chứng khoán Bảo Việt đã trở thành cổ đông lớn của Tín Nghĩa khi chi ra hơn 129 tỷ đồng để mua vào gần 5,2 triệu cổ phiếu, tương đương 7,76% vốn điều lệ của Tín Nghĩa như trên.

Nói thêm về kế hoạch kinh doanh kinh doanh của Tín Nghĩa, năm nay, công ty  đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 367,9 tỷ đồng, tăng 46% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022, doanh thu trên chủ yếu nhờ tăng doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Cảng Phước An và kinh doanh các nền đất còn lại của Khu dân cư 18 ha; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 167,9 tỷ đồng, tăng  34%.

Trong đó, mục tiêu kinh doanh đề ra cho các công ty con, công ty liên kết là 47,5 tỷ đồng doanh thu và 1,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đối với CTCP Tín Khải. Đối với CTCP Bất động sản Thống Nhất là 51,3 tỷ đồng doanh thu, 6,5 tỷ đồng lợi nhuận và CTCP TM & XD Phước Tân là 168 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận.

Năm nay, công ty cũng dự kiến chia cổ tức năm 2023 với mức chia cổ tức 10% (tương đương trích 65 tỷ đồng), bên cạnh đó là trích các quỹ như quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 11,5 tỷ đồng.

chọn
Toàn cảnh vị trí sẽ xây hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng có tổng mức đầu tư dự kiến 2.293 tỷ đồng.