Tín Nghĩa (TIP) đặt mục tiêu lãi tăng 46%, muốn xin đổi chức năng Khu dịch vụ xã lộ 25 thành khu công nghiệp

Năm nay, Tín Nghĩa lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 367,9 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2022, chủ yếu nhờ hợp đồng hợp tác với Cảng Phước An và kinh doanh đất nền còn lại của Khu dân cư 18 ha; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 167,9 tỷ đồng, tăng 34%.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) vừa công bố các tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai vào ngày 21/4 tới đây. 

Năm 2023, Tín Nghĩa đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 367,9 tỷ đồng, tăng 46% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022, doanh thu trên chủ yếu nhờ tăng doanh thu từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Cảng Phước An và kinh doanh các nền đất còn lại của Khu dân cư 18 ha; lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 167,9 tỷ đồng, tăng  34%.

Trong đó, mục tiêu kinh doanh đề ra cho các công ty con, công ty liên kết là 47,5 tỷ đồng doanh thu và 1,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đối với CTCP Tín Khải. Đối với CTCP Bất động sản Thống Nhất là 51,3 tỷ đồng doanh thu, 6,5 tỷ đồng lợi nhuận và CTCP TM & XD Phước Tân là 168 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận.

Để thực hiện được mục tiêu trên, trong năm công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương cho phép chuyển đổi chức năng sang KCN và chủ trương giao đất tại dự án Khu dịch vụ Thương mại, Logistics và Khu tái định cư xã lộ 25.

Đối với các khu ki ốt và văn phòng thương mại, công ty sẽ tiếp tục thực hiện quảng bá cho thuê tầng còn lại của văn phòng thương mại và hoàn tất công tác đầu tư xây dựng các cụm Ki ốt số 03, 04 và 05 còn lại.

Bên cạnh đó là tiếp tục đôn đốc các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế cơ sở, thiết kế thi công tổng dự toán, cũng như tiếp tục triển khai thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng còn lại bao gồm cả việc tìm đối tác đầu tư phần diện tích giao dục tại Dự án Khu nhà ở xã hội chuyển đổi từ đất dịch vụ Khu dân cư 18 ha.

Năm nay, công ty cũng xem xét nghiên cứu, khảo sát, xem xét đầu tư vốn vào các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN trong tỉnh và vùng Đông Nam bộ còn quỹ đất và có hướng phát triển tốt.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2023 với mức chia cổ tức 10% (tương đương trích 65 tỷ đồng), bên cạnh đó là trích các quỹ như quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 11,5 tỷ đồng.

Tín Nghĩa cho biết thêm, trong trường hợp lợi nhuận sau thuế năm nay vượt chỉ tiêu kế hoạch, quỹ thưởng HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được trích bổ sung 10% trên số lợi nhuận vượt.

chọn
Hiện trạng khu nghỉ dưỡng 6.000 tỷ ven biển Bình Định của nhóm VinaCapital - ITC Spectrum
Tính đến tháng 5/2024, dự án Cát Hải Bay đã hoàn thành xây dựng và đi vào vận hành khu The Thon; hoàn thành san lấp mặt bằng Giai đoạn 1A Khu biệt thự đồi 2 và khu nghỉ dưỡng 5 với diện tích khoảng 17,5 ha và hoàn thành xây dựng 44 căn nhà mẫu.