CII thực hiện 85% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau ba tháng nhờ hoạt động tài chính

Quý I/2022, mặc dù doanh thu thuần của CII giảm, song, việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính trong kỳ đã kéo lợi nhuận sau thuế công ty cao gấp 14 lần so với cùng kỳ.

Tiến gần mục tiêu lợi nhuận sau ba tháng dù doanh thu thuần giảm  

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022. Theo đó, công ty đạt doanh thu thuần gần 712 tỷ đồng. 

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (45%) trong cơ cấu doanh thu của CII là doanh thu từ thu phí giao thông 337 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, các phần doanh thu từ kinh doanh bất động sản, từ hoạt động xây dựng, duy tu công trình và từ bán hàng giảm mạnh, do đó kéo tổng doanh thu thuần giảm 26% so với cùng kỳ. 

Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của CII đạt 259 tỷ đồng, giảm 18%.  

 Tổng hợp: Hiền Minh.

Trong quý, công ty ghi nhận thêm gần 776 tỷ đồng lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, góp phần nâng tổng doanh thu tài chính lên gần 916 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. 

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế mà công ty ghi nhận được là 685 tỷ đồng, cao gấp 14 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 647 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 4,4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 mà Hội đồng quản trị công ty dự kiến trình tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới, mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ mà công ty đặt ra là gần 757 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng kinh doanh đầu năm, CII đã hoàn thành 85% chỉ tiêu cả năm.

Quy mô tài sản thu hẹp sau khi đẩy bớt tồn kho tại các dự án, giảm nợ tài chính 

Tính đến thời điểm ngày 31/3/2022, tổng tài sản của CII là 29.373 tỷ đồng, giảm 4,8% so với đầu năm. 

Trong đó, giá trị tồn kho giảm gần 19% còn 3.690 tỷ đồng. Chiếm phần lớn (65%) trong danh mục này là tồn kho tại dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (dự án The River tại Thủ Thiêm) với 2.387 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Bên cạnh đó, tồn kho tại dự án Cao ốc 152 Điện Biên Phủ và các dự án khác cũng tăng so với đầu năm.

Đáng chú ý, công ty không còn ghi nhận tồn kho bất động sản dở dang tại các dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án Khu dân cư nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi như trước. Đây cũng là lý do khiến tổng giá trị tồn kho của công ty giảm tại thời điểm cuối quý I/2022.

Ngoài ra, công ty cũng không còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại hai dự án bất động sản khác là NBB Garden III và NBB II. Còn đối với các dự án bất động sản được khai thác từ hợp đồng B.T trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án này đã giảm 45%, còn gần 64 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 

Điều này khiến tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CII giảm 77% còn 479 tỷ đồng, phần lớn trong đó là chi phí cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm mà công ty thực hiện theo hình thức B.T. 

Ở chiều ngược lại, giá trị các khoản đầu tư tài chính của CII vào các công ty liên doanh, liên kết đã tăng gần 93% so với đầu kỳ do ghi nhận thêm khoản đầu tư hơn 897 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB). Năm Bảy Bảy từng là công ty con do CII nắm 65,32% tại thời điểm cuối năm 2021, song đã thực hiện thoái vốn còn 49% vào đầu tháng 3 vừa qua. 

Về phần nợ tài chính, tại thời điểm cuối tháng 3/2022, tổng nợ tài chính của CII là 14.780 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm và chiếm hơn 50% tổng tài sản doanh nghiệp, phần lớn là các khoản vay từ trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty và tài trợ vốn cho các dự án BOT. 

Tag:
chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.