Đề xuất xây 5 cầu 300 tỷ tại Lâm Đồng, có cầu nối với Bình Phước

5 cây cầu tại các huyện Cát Tiên, Bù Đăng, Đức Trọng, Đạ Tẻh với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2025.
Đề xuất xây 5 cầu 300 tỷ tại Lâm Đồng, có cầu nối với BÌnh Phước - Ảnh 1.

Một góc tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Thành ủy Lâm Đồng).

Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng vừa gửi báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư xây dựng 5 cầu yếu cho UBND tỉnh.

Theo đó, cầu Phước Cát bắc qua thượng lưu sông Đồng Nai nối liền hai huyện Cát Tiên, Lâm Đồng và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước dự kiến dài 157,2 m.

Cầu P'Ré nối khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng dài 132 m. Cầu Ba Cản, huyện Lâm Hà dài 25,7 m. 

Hai dự án thuộc đường tỉnh ĐT.725, huyện Đạ Tẻh là cầu Đạ Nha dài 25,7 m và cầu Đạ Bộ dài 18 m. 

5 cầu dự kiến xây bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu. Các đường đầu cầu của các cầu P'ré, Đạ Nha, Đạ Bộ, Ba Cản được làm mới vuốt nối ra hai bên tổng cộng là 300 m theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Riêng cầu Phước Cát được làm mới thêm 569 m đường hai bên cầu theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.

Tổng mức đầu tư dự kiến 5 cây cầu là 300 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 29,4 tỷ đồng. Trong đó số vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến phân bổ cho dự án là 249 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2025. 

Theo Sở KH&ĐT tỉnh, hiện tại, các cầu cũ Ba Cản, Phước Cát xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo khả năng chịu lực theo thiết kế gây mất an toàn, trong khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa và lưu lượng xe lưu thông qua cầu ngày càng lớn.

Vì vậy, Sở KH&ĐT đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư xây dựng 5 cầu yếu, tải trọng khai thác thấp trên hệ thống đường tỉnh, đường nối khu công nghiệp, đường liên huyện; nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất của người dân. 

chọn