DIC Corp sắp phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP giá 15.000 đồng/cp

15 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương với 4,28% lượng cổ phiếu đang lưu hành của DIC Corp sẽ được phát hành với giá xấp xỉ 61% giá cổ phiếu DIG ngày 10/6.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) đã thông qua phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 15.000 đồng/cp.

Số lượng cổ phiếu phát hành tương đương với 4,28% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng lên hơn 3.653 tỷ đồng.

Thời điểm phát hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và trong vòng 45 ngày kể từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến diễn ra trong quý II và/hoặc quý III. Trong đó, toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6 của cổ phiếu DIG là 24.700 đồng/cp, gấp 1,6 lần so với giá bán.

Trước đó, doanh nghiệp cũng chốt ngày 9/6 là thời gian đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức năm 2020. Cụ thể, DIC Corp đã thông qua phương án phát hành hơn 59,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 17% (cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 17 cổ phiếu mới).

Ngoài ra, DIC Corp cũng thông qua phương án phát hành 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư với giá chào bán 20.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.500 tỷ đồng sẽ được DIC Corp sử dụng với mục đích đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ như dự kiến, HĐQT sẽ chủ động cân đối để thanh toán các khoản nợ phù hợp.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.444 tỷ đồng. Kết thúc quý I, DIC Corp ghi nhận mức doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt hơn 500 tỷ đồng và 56 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 90% và hơn 365% so với cùng kỳ; thực hiện được 18% và 4% kế hoạch doanh thu và lãi trước thuế đã đề ra cho cả năm.

Tag:
chọn