Dư nợ tài chính Hodeco vượt vốn chủ sở hữu, đang có gần 1.200 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn

Trong quý III, doanh thu Hodeco tăng hơn 20%, chủ yếu đóng góp bởi các dự án The Light city giai đoạn 1, dự án Ngọc Tước và dự án Ecotown Phú Mỹ. Tại cuối quý III, tổng dư nợ tài chính đạt hơn 1.700 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III, theo đó doanh thu thuần đạt 344,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 22,4%, ghi nhận chủ yếu từ một phần dự án The Light city giai đoạn 1, dự án Ngọc Tước và dự án Ecotown Phú Mỹ.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán đạt 211,7 tỷ đồng, tăng 17,29%, bên cạnh đó, các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều tăng so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Hodeco đạt 72,05 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của Hodeco. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 1.124,5 tỷ đồng, tăng 22,24%, lợi nhuận sau thuế thuế hơn 249 tỷ đồng, tăng 18,81%. Như vậy, so với kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1.913 tỷ đồng và 384 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành được 58,8% kế hoạch doanh thu và 64,8% kế hoạch lợi nhuận.

Về tài sản, tính đến thời điểm cuối quý III, tổng tài sản ghi nhận hơn 4.622 tỷ đồng, tăng 22,37% so với đầu năm.

Hàng tồn kho đạt gần 1.786 tỷ đồng, giảm 3,9% so với đầu kỳ, trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đạt 1.680,1 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí của dự án The Light City (gần 824 tỷ đồng), Khu du lịch Giải trí Đại Dương tại phường 11 (hơn 679,2 tỷ đồng).

Hàng hoá bất động sản ghi nhận 99,5 tỷ đồng, phần lớn từ Căn hộ Fushion Suites Vũng Tàu gần 61,74 tỷ đồng và Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (lô A) hơn 33 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty có gần 1.200 tỷ đồng khoản phải thu trong ngắn hạn, tăng 64% so với đầu kỳ, chiếm chủ yếu là khoản phải thu từ khách hàng (757 tỷ đồng) và khoản trả trước cho người bán (395 tỷ đồng).

Tổng dư nợ tài chính tại ngày 30/9 đạt 1.709 tỷ đồng, tăng 27% và cao gấp 1,01 lần so với vốn chủ sở hữu, chiếm đa phần là vay từ các ngân hàng thương mại nhằm bổ sung vốn lưu động, đầu tư các dự án như The Light City, dự án Trần Phú, Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ, Khu đô thị Phước Thắng.

chọn
Tổng công ty Sông Đà (SJG) lãi hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu tài chính
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.