Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.

Phường Tam Phú nằm ở phía tây bắc TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Tam Phú như sau: Phía đông giáp phường Linh Tây và tỉnh Bình Dương; phía tây giáp phường Hiệp Bình Chánh; phía nam giáp các phường Linh Đông và Hiệp Bình Chánh; phía bắc giáp phường Tam Bình. (Nguồn ảnh: Google). 

16. Đường vuông góc với Đường số 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú đáng chú ý có đường vuông góc với Đường số 2 với chiều dài khoảng 250 m. Đoạn đường kết thúc ở khu vực 751A, đường Tô Ngọc Vân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ). 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).

17. Đường gần vuông góc với Đường số 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú đáng chú ý có đường chạy gần vuông góc với Đường số 3 với chiều dài khoảng 200 m. Đoạn đường có điểm đầu ở số 947, Đường số 3, và đi qua khu vực 102/102, Đường 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).  

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tam Phú. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).