Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.

Xã Khánh Phú thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh với phía đông giáp huyện Cam Lâm; phía tây giáp xã Liên Sang; phía nam giáp tỉnh Ninh Thuận; phía bắc giáp xã Sông Cầu.

4. Đường nối tiếp với đường sẽ mở số 3

Đường nối tiếp với đường sẽ mở số 3 có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Thác Yang Bay, và chạy gần men theo sông Cầu về phía nam

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google). 

5. Đường gần UBND xã Khánh Phú

Đường gần UBND xã Khánh Phú về phía nam có chiều dài khoảng 500 m. 

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. (Đường kẻ viền màu xanh).

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Khánh Phú. (Ảnh chụp màn hình Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Khánh Phú trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY