Giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 1/2022

Cập nhật thông tin giá vật liệu xây dựng tại Hải Dương tháng 1/2022. Bảng giá dưới đây bao gồm các loại vật liệu như: gạch, cát, đá, xi măng, nhựa, thép, sơn, cột điện, đèn led..

Chi tiết giá vật liệu xây dựng Hải Dương 1/2022

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ vào Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/20217 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 1/2022 - Ảnh 1.

Giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 1/2022 ( ảnh: sotaichinh.haiduong.gov.vn )

Căn cứ thông tin giá cả thị trường, Liên Sở Tài Chính - Xây dựng Hải Dương công bố:

Mức giá vật liệu xây dựng ( chưa bao gồm VAT) phổ biến, bình quân trong tháng 1/2022 tại nơi tiêu thụ tập trung, trung tâm các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Vật liệu xây dựng khi sử dụng vào công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Mức giá công bố là cơ sở để chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ đầu tư dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) quyết định việc xác định giá xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá quyết định này.

Xem chi tiết giá vật liệu xây dựng Hải Dương tháng 1/2022

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.