Giá vật liệu xây dựng Huế tháng 1/2022

Cập nhật thông tin giá vật liệu xây dựng tại Huế tháng 1/2022. Bảng giá dưới đây bao gồm các loại vật liệu như: xi măng, đất, cát, đá, gạch, thép, bê tông, cửa các loại..

Chi tiết giá vật liệu xây dựng Huế 1/2022

Giá công bố các loại vật liệu chủ yếu được xác định và công bố theo giá niêm yết do UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo định kỳ và các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường, chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Bảng giá vật liệu kèm theo Công bố này là các loại vật liệu bình quân phổ biến, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng. Trường hợp giá vật liệu trong công bố giá chưa phù hợp với giá thực tế thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá buôn bán, cự ly vận chuyển, loại đường tại thời điểm lập dự toán một cách hợp lý nhất để xác định giá vật liệu đến chân hiện trường theo quy định.

Giá vật liệu xây dựng Huế tháng 1/2022 - Ảnh 1.

Bảng giá vật liệu xây dựng Huế 1/2022 ( ảnh: sxd.thuathienhue.gov.vn )

Chủ đầu tư và các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm mua bán để xác định giá vật liệu cho công trình và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc xác định giá vật liệu này.

Chủ đầu tư và các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải căn cứ vào yêu cầu của thiết kế, quy định về chất lượng công trình xây dựng, nhu cầu về khối lượng và quy định về chi phí đầu tư xây dựng để lựa chọn những phương án mua và sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

Xem chi tiết giá vật liệu xây dựng Huế tháng 1/2022

chọn
[Photostory] Khu vực gần 1.600 nhà, đất sẽ giải tỏa để cải tạo kênh Đôi tại quận 8, TP HCM
Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, với tổng số trường hợp nhà, đất bị ảnh hưởng là gần 1.600 trường hợp.