Thông tin chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1/2022

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1/2022 được Sở Xây dựng công bố bao gồm các vật liệu như: sắt, thép, đá, đất, cát xây dựng, các loại gạch, sơn, cửa kính..

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai tháng 1/2022

Công bố ghi nhận mức giá của 12 nhóm vật liệu xây dựng, bao gồm: sắt thép xây dựng, xi măng, đất, cát, đá xây dựng, gạch xây dựng các loại, gạch ốp lát các loại, tôn, tấm lợp, trần, vách ngăn, ngói lợp các loại, sơn, bột bả các loại, của, kính các loại, bê tông nhựa nóng, biển báo, trụ đỡ, vật tư, thiết bị thông dụng.

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng sử dụng vật liệu, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí, đáp ứng mục tiêu đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu, đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa theo Báo cáo giá VLXD hàng tháng, hàng quý của các huyện, thành phố Long Khánh, Tp Biên Hòa và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

Xem chi tiết giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.