Gợi ý bản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất

Việc bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất hợp pháp cần được thể hiện rõ ràng dưới dạng văn bản. Tham khảo bản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất trong bài viết sau đây.

Bản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất

Bảo lãnh quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai được hiểu là thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Một số nội dung chính trong bản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất:

- Thông tin bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh

- Thông tin tài sản bảo lãnh (vị trí, diện tích, thời hạn sử dụng đất…)

- Các tài sản gắn liền với đất

- Thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan

- Thỏa thuận đăng ký và xóa đăng ký bảo lãnh

- Cam kết

- Chữ ký hợp lệ của các bên

Tải mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất tại đây:

Gợi ý bản mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất - Ảnh 2.

Ảnh: SBLAW

Điều kiện bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được thực hiện bảo lãnh quyền sử dụng đất theo quy định khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Đất không có tranh chấp

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

- Trong thời hạn sử dụng đất

Trường hợp hợp đồng bảo lãnh giá trị quyền sử dụng đất vô hiệu

Theo quy định tài Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, từ ngày 1/7/2014 trở đi, cá nhân, tổ chức ký kết hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất là không hợp pháp. Hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất là vô hiệu.

Theo đó, hệ quả pháp lý khi hợp đồng bảo lãnh vô hiệu theo Điều 131 của Bộ luật Dân sự năm 2015 được quy định như sau:

- Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

- Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

- Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

- Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

- Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

Các hợp đồng ký kết trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (01/07/2014) mà có tranh chấp, Tòa án phải giải quyết thì căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và văn bản pháp luật liên quan để giải quyết.

chọn
Con gái Chủ tịch DIC Group đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ngay sau phiên nằm sàn
Ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái Chủ tịch HĐQT DIC Group vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu DIG để nâng tỷ lệ sở hữu, dự kiến trở thành cổ đông lớn nếu hoàn tất giao dịch. Kết phiên ngày 3/10, cổ phiếu DIG nằm sàn ở mức 27.000 đồng/cp.