Hà Đô tăng lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, sắp có thành viên HĐQT mới

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường vừa công bố, Hà Đô dự kiến phát hành 32,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức thay vì 30,8 triệu đơn vị như kế hoạch cũ do có thay đổi lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Bên cạnh đó, nhân sự trong Hội đồng quản trị công ty sẽ có sự thay đổi sau lần đại hội này.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021, trong đó có tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Hà Đô dự kiến phát hành 32,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây cũng chính là tỷ lệ từng được ĐHĐCĐ thông qua hồi tháng 4 trước với số lượng dự kiến theo kế hoạch cũ là 30,8 triệu đơn vị. 

Nguyên nhân của sự điều chỉnh này là do Hà Đô vừa hoàn tất đợt phát hành 9,36 triệu cổ phiếu để thực hiện quyền của 300 chứng quyền của chủ sở hữu ngày 5/7 vừa qua. Điều này khiến số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp tăng lên thành 163,6 triệu đơn vị, do đó doanh nghiệp phải điều chỉnh lại phương án sao cho đảm bảo đúng tỷ lệ 20% như đã phê duyệt.

Nguồn thực hiện chi trả cổ tức đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của doanh nghiệp. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Hà Đô, giá trị này là 1.301 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 3 đầu năm nay, Hà Đô đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông chưa lưu ký với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Hà Đô cũng có tờ trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2021 theo phương thức chào bán trực tiếp. Số lượng phát hành dự kiến không vượt quá 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Hiện thời gian chào bán vẫn chưa được công bố. Giá chào bán cụ thể cũng chưa được quyết định nhưng sẽ không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Ngoài ra, HĐQT Hà Đô cũng cho biết đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của ông Ngô Xuân Quyền từ ngày 1/10/2021. Do đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, Hà Đô sẽ tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập mới, thay thế ông Quyền cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trước đó vào ngày 22/9 vừa qua, Hà Đô cũng có một đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao, bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn thay thế ông Nguyễn Hữu Vinh trở thành Phó Tổng Giám đốc mới của Tập đoàn. 

Vài nét về tình hình kinh doanh của Hà Đô, lũy kế 8 tháng đầu năm, mảng bất động sản của Tập đoàn Hà Đô đã đạt 63%, mảng năng lượng gồm thủy điện đạt 67%, điện mặt trời đạt 71% kế hoạch doanh thu cả năm. Đối với mảng khách sạn cho thuê, khách Ibis đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 70%.

Nửa cuối năm nay, doanh nghiệp đặt trọng tâm phát triển dự án Hado Charm Villas và sẽ tổ chức các đợt mở bán trong quý III. Theo Hà Đô, doanh thu từ dự án trên ước tính đạt hơn 3.500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2023.

Năm 2021, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.254 tỷ đồng, đi ngang so với kết quả kinh doanh thực tế thực tế năm 2020. 

chọn