Hụt thu từ bất động sản, lợi nhuận 6 tháng Hà Đô giảm 35%

Hết nửa đầu năm 2021, Hà Đô mang về gần 1.832 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 502 tỷ đồng, tương ứng giảm 39% và 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô, Mã: HDG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt gần 478 tỷ đồng, giảm 75% và so với cùng kỳ. Biên lãi gộp có sự cải thiện, tăng từ gần 41% lên hơn 63%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 51% lên hơn 39 tỷ đồng. Chi phí tài chính không biến động nhiều trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ.

Kết quả, LNST của Hà Đô quý này đạt gần 101 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ gần 33 tỷ đồng, giảm mạnh gần 93%% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu mảng kinh doanh bất động sản giảm 54% so với cùng kỳ về 981 tỷ đồng. Doanh thu xây lắp cũng giảm 62% về gần 140 tỷ đồng. 

Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ, cho thuê bất động sản và doanh thu từ thủy điện, điện mặt trời ghi nhận tăng lần lượt 29% và 47% so với cùng kỳ lên hơn 131 tỷ đồng và 502 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt gần 1.832 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 502 tỷ đồng LNST, lần lượt giảm gần 39% và 35% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang so với năm 2020. Cụ thể, mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và LNST 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 37% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Hụt thu từ bất động sản, lợi nhuận 6 tháng Hà Đô giảm 35% - Ảnh 1.

kết quả kinh doanh của Hà Đô. Đvt: Tỷ đồng. (Nguồn: H.L tổng hợp).

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của Hà Đô tăng 6% so với đầu năm lên hơn 14.774 tỷ đồng. Chủ yếu là tăng giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Hàng tồn kho giảm hơn 32% về hơn 1.198 tỷ đồng, chủ yếu giảm bất động sản đang xây dựng (từ hơn 1.655 tỷ đồng về 936 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 5.935 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại ba dự án là Thủy điện Dắc Mi (gần 2.822 tỷ đồng), Thủy điện Sông Tranh 4 (hơn 1.332 tỷ đồng) và Dự án điện gió 7A (gần 1.027 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của Hà Đô tính đến hết quý II tăng gần 6% lên hơn 10.457 tỷ đồng (chiếm gần 71% nguồn vốn, gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 63%, ghi nhận hơn 6.588 tỷ đồng. 

Tag:
chọn
Shark Hưng: Đất nông nghiệp có nơi tăng gấp 3-4 lần, rất nhiều doanh nghiệp đi gom
Theo lãnh đạo Cen Group, trong khoảng 2 - 3 năm qua, tình hình giao dịch đất nông nghiệp diễn ra sôi động. Nhiều doanh nghiệp đi thâu tóm, mua gom đất nông nghiệp, bao gồm cả đất trồng lúa.