Hơn 250 triệu USD đổ về Vĩnh Phúc

Quý đầu năm, Vĩnh Phúc đã cấp mới cho 11 dự án và cấp điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong cả quý là hơn 251 triệu USD, đạt 72% kế hoạch năm nay.

Một khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc. (Ảnh: vinhphuc.gov.vn). 

Theo Cổng Thông tin điện tử Vĩnh Phúc, trong quý I, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh này đã làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án; điều chỉnh tăng vốn cho 14 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là hơn 251 triệu USD vốn FDI và gần 1.419 tỷ đồng vốn DDI. 

Cụ thể, về dự án FDI, tỉnh cấp mới cho 11 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 136 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án với số vốn tăng thêm hơn 115 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong quý I là hơn 251 triệu USD, đạt 144% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 72% kế hoạch năm 2024.

Cũng trong quý vừa qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động có 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 10,7 triệu USD; 1 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 112 tỷ đồng theo đề nghị của chủ đầu tư. Thực hiện điều chỉnh giảm vốn đầu tư cho 1 dự án FDI với số vốn giảm 13 triệu USD.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; chủ động kết nối, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư, tập đoàn lớn đến tìm hiểu môi trường kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp. 

Theo ông Thomas Rooney, Quản lý Cấp cao, Bộ phận Tư vấn Công nghiệp, Savills Hà Nội, tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp đang hiện diện tại loạt thị trường nhóm 2. Vĩnh Phúc là thị trường đáng chú ý với nhiều hoạt động đầu tư đang diễn ra âm thầm. Trong năm 2024, sẽ có thêm nhiều thông tin về các nhà đầu tư nước ngoài khởi công dự án tại tỉnh này.  

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.