Kinh Bắc sắp phát hành 190 cổ phiếu, tăng vốn lên gần 7.700 tỷ đồng

Trong thời gian quý IV/2021 - quý I/2022, Kinh Bắc sẽ phát hành 190 triệu cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 7.700 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC), dự kiến trong quý IV/2021 đến quý I/2022, công ty sẽ phát hành gần 190 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Kinh Bắc dự kiến tăng từ 5.757 tỷ đồng lên 7.656 tỷ đồng.

Với tỷ lệ thực quyền 3:1, cổ đông sở hữu ba cổ phiếu sẽ nhận được một cổ phiếu mới, loại tự do chuyển nhượng. 

Nguồn vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 theo số liệu tại báo cáo riêng lẻ của công ty. Cụ thể nguồn vốn gồm 624 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 1.275 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua tại kỳ họp thường niên hồi tháng 4 năm nay.

Đầu tháng 10 vừa qua, công ty vừa chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư, thu về gần 3.410 tỷ đồng. Trong đó, hơn phân nửa số vốn (53,1%, tương đương 1.811 tỷ đồng) được công ty dùng để tái cơ cấu các khoản nợ; phần còn lại sẽ được dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng quy mô vốn và đầu tư vào các đơn vị thành viên.

chọn
DIC Group thay Tổng Giám đốc trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên
DIC Group vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân của lãnh đạo này. Người được bầu vào vị trí thay thế là ông Nguyễn Quang Tín, một Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.