LDG lỗ sau thuế 70 tỷ đồng, không có doanh thu từ hoạt động xây dựng

Doanh thu thuần trong quý I của LDG giảm 99% so với cùng kỳ, do giảm doanh thu từ bán hàng hóa bất động sản và không ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng khiến công ty lỗ sau thuế 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,4 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I, CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) ghi nhận doanh thu thuần 709,8 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu trong kỳ giảm chủ yếu do giảm doanh thu từ bán hàng hóa bất động sản và không ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng.

Trong quý, Đầu tư LDG kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp của công ty âm 0,01 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 58,57 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính của công ty cũng giảm 96%, còn hơn 26,3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng cùng lần lượt tăng cao ở mức 75%và 83%, tương đương 47 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế gần 70 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 2,4 tỷ đồng.

 KQKD quý I của LDG. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC DN).

Xét về mặt tài sản, tính tới 31/3, tổng tài sản của Đầu tư LDG giảm gần 29,5 tỷ đồng so với đầu năm, còn 7.856 tỷ đồng. 

Trong đó, chiếm phần lớn tổng tài sản của doanh nghiệp là các khoản phải thu ngắn và dài hạn đạt 5.659 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm (chiếm 72% tổng tài sản).

Các khoản phải thu của công ty chủ yếu đến từ các khoen đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (1.202 tỷ đồng), đặt cọc chuyển nhượng cổ phần (1.104 tỷ đồng) CTCP Bất động sản Bảo Minh Châu (199,8 tỷ đồng) và các khoản phải thu từ CTCP Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Đại Hưng (153,9 tỷ đồng), CTCO Xây dựng Sao Vàng Tây Đô (206,6 tỷ đồng), các khách hàng cá nhân mua bất động sản các dự án của Tập đoàn (204,8 tỷ đồng).

Danh mục hàng tồn kho tới cuối quý I của công ty cũng giảm 3,2 tỷ đồng, còn 1.103 tỷ đồng, do giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền (Khu A, 211,4 tỷ đồng), dự án Khu TMDV thuộc Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền (Khu A, 40,6 tỷ đồng).

Xét về nợ tài chính, tổng nợ tính tới ngày 31/3 của công ty đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, do tăng khoản vay ngắn hạn từ VP Bank (194,7 tỷ đồng), Seabank (68 tỷ đồng).

Trong đó, dư nợ trái phiếu của  doanh nghiệp ở mức gần 400 tỷ đồng (trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 10/12 năm nay).

chọn
Bắc Giang sắp có dự án NOXH hơn 3.000 tỷ trên Vành đai 4, chủ đầu tư được hậu thuẫn bởi một doanh nghiệp nhà nước
Dự kiến từ tháng 6/2024, Khu nhà ở xã hội số 1 tại Khu đô thị và NOXH Vân Trung hơn 3.000 tỷ đồng sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng. Chủ đầu tư dự án này là HMS - một doanh nghiệp có liên quan đến nhóm Hancorp.