Lợi nhuận Tín Nghĩa (TIP) tăng gần 60% trong 6 tháng, lượng tiền mặt giảm hơn 80%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tín Nghĩa (TIP) ghi nhận mức lợi nhuận tăng 59%, đạt 28 tỷ đồng, tương đương thực hiện được 17% mục tiêu lợi nhuận năm. Cuối quý II, lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đã giảm 81% so với đầu năm do âm dòng tiền.

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 với doanh thu thuần đạt 38 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu trong quý của công ty chủ yếu đến từ phí cơ sở hạ tầng, phí nước thải, doanh thu từ BĐS Thống Nhất,... Biên lợi nhuận gộp giảm, lợi nhuận gộp của công ty giảm 18% so với cùng kỳ, còn 20 tỷ đồng.

Song, nhờ khoản lãi từ tiền cho vay tăng và ghi nhận 2 tỷ đồng lãi từ doanh nghiệp liên doanh liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ 4,9 tỷ đồng do thực hiện phân loại lại khoản đầu tư vào CTCP Cà phê Olympic từ liên doanh liên kết sang đầu tư khác.

Kết quả, Tín Nghĩa báo lãi sau thuế quý II tăng 30% đạt 15,2 tỷ đồng.  

   KQKD của Tín Nghĩa trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC DN).

Lũy 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần giảm 9%, còn 69,8 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế tăng 59%, đạt 28 tỷ đồng.

Năm nay, Tín Nghĩa đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh với lợi nhuận sau thuế 164 tỷ đồng, với kết quả như trên, sau hai quý kinh doanh, công ty đã thực hiện được 17% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trong nửa đầu năm, do tăng các khoản phải thu cũng như giảm các khoản phải trả so với cùng kỳ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tín Nghĩa giảm về mức 57 tỷ đồng, trong khi kỳ trước đạt mức 934,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty tăng tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác và trả cổ tức, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của Tín Nghĩa lần lượt âm 71 tỷ đồng và 71,3 tỷ đồng.

Do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Tín Nghĩa âm 85,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 865,3 tỷ đồng. Qua đó, lượng tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý II của doanh nghiệp đã giảm 81% so với đầu năm, còn gần 20 tỷ đồng.

Bên cạnh tiền, các khoản đầu tư tài chính của công ty cũng giảm 21% do giảm các khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Mặt khác, giá trị hàng tồn kho tăng 10,5% lên 159,5  tỷ đồng, chủ yếu tăng tại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án KDC Thạnh Phú (đạt 55,2 tỷ đồng), dự án bất động sản Khu chợ & phố chợ (30,5 tỷ đồng).

Cùng với đó, các khoản phải thu ngắn hạn của Tín Nghĩa cũng tăng 7,6% so với đầu năm, đạt gần 1.200 tỷ đồng, do tăng các khoản phủ thu về cho vay ngắn hạn. Mục phải thu ngắn hạn này cũng là khoản chiếm 62% tổng tài sản của công ty.

Tính tại ngày 30/6, tổng tài sản của Tín Nghĩa đạt 1.944 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng so với đầu năm. 

Xét về nguồn vốn, cuối quý II, công ty ghi nhận 189 tỷ đồng khoản doanh thu chưa thực hiện trong ngắn và dài hạn, tăng 13,5%, phần lớn do tăng tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng trong ngắn hạn.

Tại ngày 30/6, Tín Nghĩa không ghi nhận nợ tài chính.

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.