Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Khu đất từ Vành đai 3,5 theo quy hoạch đến khu đất đấu giá phường Mậu Lương

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ Vành đai 3,5 theo quy hoạch đến khu đất đấu giá phường Mậu Lương với diện tích khoảng 54.575,570 m2, dài khoảng 2 km.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Hữu Hòa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 2.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi ở xã Hữu Hòa nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 3.

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Hữu Hòa có điểm đầu gần đường tàu, tiếp giáp với Vành đai 3,5 theo quy hoạch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 4.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 5.

Khu đất đi qua đoạn gần chợ Hữu Hòa.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 7.

Kết thúc gần đoạn Mipec Kiến Hưng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 8.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

14. Khu đất nối mục 13 với đường qua trường THCS Hữu Hòa

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Hữu Hòa đáng chú ý có khu đất nối mục 13 với đường qua trường THCS Hữu Hòa với diện tích khoảng 12.665,903 m2, dài khoảng 580 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 9.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Hữu Hòa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 10.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Hữu Hòa nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 11.

Khu đất này cách trường mầm non Hữu Hòa khoảng 240 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 12.

Khu đất nhìn từ Vành đai 3,5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 13.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường.

15. Khu đất qua trường mầm non Hữu Hòa đến Vành đai 3,5

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Hữu Hòa đáng chú ý có khu đất qua trường mầm non Hữu hòa đến Vành đai 3,5 với diện tích khoảng 500 m. Đây là đoạn tiếp giáp với Vành đai 3,5 theo quy hoạch.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 15.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Hữu Hòa. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Hữu Hòa nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)

chọn