Nước thải đen ngòm và sạt lở ở khu vực bãi tắm Sơn Thủy, Đà Nẵng

Theo Đời sống & Pháp lý

 
chọn