Chính phủ tung gói hỗ trợ hơn 250.000 tỉ cứu doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Hôm nay, 6/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kí ban hành Chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19. Chính phủ sẽ tung gói tín dụng 250.000 tỉ đồng, gói hỗ trợ thuế 30.000 tỉ và cùng nhiều pháp để vượt qua dịch Covid-19.

Gói tín dụng 250.000 tỉ đồng cứu doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19

Tại Chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn của khách hàng.

Sẽ có đề án miễn giảm thuế, phí cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong tháng 3 - Ảnh 1.

Nhà hàng, quán ăn ế ẩm lo đóng cửa vì Covid-19. (Ảnh: Phúc Minh).

Đặc biệt, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Thủ tướng nhấn mạnh trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỉ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử, nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công; trình ngay Thủ tướng quyết định cá biệt về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ.

Gói hỗ trợ thuế 30.000 tỉ đồng 

Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ trong tháng 3 này về việc miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bộ đồng thời rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước, trước hết là gói hỗ trợ khoảng 30.000 tỉ đồng.

Về rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn ngay các đơn vị kinh doanh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics hàng hải, hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt…

Các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi và lĩnh vực quản lí, rà soát để ban hành theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí và gửi về Bộ Tài chính.

Thủ tướng nhấn mạnh chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I-II/2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lí…

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu, khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh.

chọn