SZL thực hiện gần 90% kế hoạch lãi cả năm, đang tập trung xây dựng KCN Long Thành

9 tháng đầu năm, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt tương ứng 72% và 88% kế hoạch cả năm. Về hoạt đầu đầu tư, doanh nghiệp đang tập trung rót vốn xây dựng KCN Long Thành.

CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với tổng doanh thu công ty 99 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng và dịch vụ đạt 90,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%, chủ yếu là từ cho thuê nhà xưởng. 

Doanh thu tài chính giảm 31%, đạt 8,6 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi có kỳ hạn và không ghi nhận thêm chiết khấu thanh toán như cùng kỳ.

Sonadezi Long Thành báo lãi sau thuế vượt 80% kế hoạch cả năm  - Ảnh 1.

Nguồn: Minh Hiền tổng hợp từ BCTC quý III của Sonadezi Long Thành.

Tuy nhiên, tổng giá vốn và các chi phí khác ghi nhận 64,8 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân do tác động của dịch bệnh nên trong quý, công ty chưa tiến hành duy tu, sửa chữa nhà xưởng định kỳ, đồng thời tiết giảm được một phần chi phí bán hàng, quản lý.

Do đó, lợi nhuận gộp quý III ghi nhận 34,2 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Công ty cũng báo lãi sau thuế 28,4 tỷ đồng, tăng 16%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sonadezi Long Thành đạt 294 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% và lãi sau thuế đạt 76,5 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. 

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu 409,5 tỷ đồng doanh thu, 87,17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, tính đến hết quý III, công ty đã đạt lần lượt thực hiện 72% và 88% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Sonadezi Long Thành là 1.681 tỷ đồng, tăng không nhiều so với con số 1.653 tỷ đồng đầu năm. 

Hàng tồn kho của công ty ghi nhận 77,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm, chủ yếu là ở phần chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở các hạng mục san lấp, xây dựng dự án Khu dân cư Tam An.

Giá trị xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận gần 145 tỷ đồng, tăng 179%, chủ yếu là ở hạng mục xây dựng Khu công nghiệp Long Thành (93,3 tỷ đồng), Cụm công nghiệp Long Phước (37,2 tỷ đồng),...

Sonadezi Long Thành báo lãi sau thuế vượt 80% kế hoạch cả năm  - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC quý III/2021 của Sonadezi Long Thành.

Nợ tài chính tại thời điểm 30/9 của Sonadezi Long Thành là 17,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 4,1 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm. Ở chiều ngược lại, nợ dài hạn tăng gấp 6 lần so với giá trị đầu năm, tương đương đạt 13,5 tỷ đồng. 

chọn