Thủ tướng quyết định bỏ quy định cấp phép xuất khẩu khẩu trang

Nghị quyết 60 do Thủ tướng vừa kí ban hành quyết định bỏ chế độ cấp giấy phép xuất khẩu khẩu trang y tế theo quy định tại Nghị quyết số 20 ban hành hồi cuối tháng 2/2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 60 về việc xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ quyết định bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế theo quy định tại Nghị quyết số 20 ban hành ngày 28/2/2020.

Thủ tướng quyết định chính thức bỏ quy định cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế - Ảnh 1.

Thủ tướng quyết định bỏ quy định cấp phép xuất khẩu khẩu trang y tế. (Ảnh: Báo Công Thương).

Căn cứ diễn biến của dịch bệnh và nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trong nước, Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các biện pháp quản lí phù hợp để đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu phòng chống dịch bệnh trong nước theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Y tế, Bộ Công Thương công khai danh sách, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang. Bộ Tài chính có nhiệm vụ công khai danh sách doanh nghiệp, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu.

Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lí nghiêm các cơ sở có hiện tượng tăng giá bán nguyên liệu bất hợp lí, đầu cơ tích trữ khẩu trang và sản xuất khẩu trang y tế không phù hợp tiêu chuẩn.

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế tại địa phương để đảm bảo chất lượng khẩu trang y tế theo quy định.

Các doanh nghiệp khi xuất khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng khẩu trang y tế và cam kết bán cho cơ sở y tế khi có yêu cầu.

Cuối tháng 2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 20 về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết này yêu cầu Bộ Y tế áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ cho phép xuất khẩu với mục đích viện trợ, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện (tối đa 25% sản lượng cho xuất khẩu, 75% sản lượng dành cho công tác phòng, chống dịch bệnh trong nước).

Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp, quy định này đã gây khó khăn cho doanh nghiệp vì làm mất cơ hội thị trường trong khi nhu cầu khẩu trang y tế trên giới đang rất cao. Và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp cũng đảm bảo cho nhu cầu sử dụng trong nước.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, tính đến giữa tháng 4, cả nước hiện có 47 cơ sở sản xuất khẩu trang y tế với năng lực sản xuất tối đa 25,5 triệu chiếc/ngày, trong trường hợp đủ nguyên liệu sản xuất.

chọn