Thuduc House lỗ lũy kế hơn 700 tỷ

Khoản lỗ ròng 48 tỷ đồng năm 2023 đã nâng mức lỗ lũy kế của Thuduc House tính đến ngày 31/12/2023 là 736 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu còn 390 tỷ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh giảm sút so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong quý cuối năm đạt 35 tỷ đồng, giảm 70% so với quý IV/2022. Giá vốn cao nên công ty chỉ lãi gộp 3 tỷ. Biên lãi gộp cũng suy giảm còn 7,4% so với 61% của cùng kỳ.

Phần lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí hoạt động, chi phí lãi vay nên cả quý IV/2023, công ty lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ (lỗ ròng) gần 36 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ ròng 32 tỷ.

Cả năm 2023, doanh thu thuần của Thuduc House đạt 116 tỷ, giảm 33% so với năm trước đó. Mức giảm này đến từ hoạt động bán bất động sản giảm 98% còn 2 tỷ, trong khi mảng dịch vụ tăng 5 lần lên 97 tỷ.

Ngoài giá vốn tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đột biến do chi phí khấu hao nên cả năm công ty lỗ ròng 48 tỷ, cùng kỳ có lãi 5 tỷ.

Kết quả trên khiến công ty không thể hoàn thành kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất năm là 440 tỷ và lãi ròng 88 tỷ.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của Thuduc House còn 1.347 tỷ, giảm 5% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần một nửa tổng tài sản với gần 662 tỷ tại cuối kỳ, trong đó 365 tỷ đồng là phải thu đối với các khoản tạm nộp cho cơ quan chức năng.

Hết quý IV, Thuduc House ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản gần 422 tỷ, tập trung ở hai dự án Khu đô thị Dịch vụ Thương mại Long Hội (Long An) và Dự án Golden Hill (Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Công ty phải trích lập chi phí dự phòng cho những dự án này hơn 166 tỷ.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023.

Tổng nợ phải trả cuối năm là 924 tỷ, chiếm một nửa là phải trả cho các quyết định của Cục thuế TP HCM với 460 tỷ. Khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn là 230 tỷ, chủ yếu là nhận tạm ứng chuyển nhượng dự án, vốn.

Lượng tiền, tương đương tiền tại cuối kỳ là 12 tỷ, ngoài ra còn còn 31 tỷ đồng đầu tư vào chứng khoán gồm ba mã cổ phiếu PPI, SC5 và STB nhưng phải trích lập tới 27 tỷ.

Hết năm 2023, Thuduc House lỗ lũy kế 736 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu còn 390 tỷ.

chọn
Cận cảnh đường ven sông Cầu Ngà với cây cầu 600 m đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm
Sau hơn hai năm thi công, một số đoạn đường ven sông Cầu Ngà đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong đó, nổi bật là cây cầu có chiều dài khoảng 600 m.