TP HCM yêu cầu khẩn trương giảm giá điện, nước, giảm lãi vay cho doanh nghiệp để vực dậy kinh tế sau dịch Covid-19

UBND TP HCM yêu cầu các ngành điện, nước, ngân hàng khẩn trương giảm giá điện, nước, gỡ khó về vay vốn, hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp trên địa bàn… để chuẩn bị vực dậy kinh tế của thành phố sau dịch Covid-19.

TP HCM thúc giảm giá điện, nước

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa kí ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19 từ nay đến ngày 31/12/2020.

Mục tiêu kế hoạch này được UBND TP nêu rõ nhằm hỗ trợ giảm chi phí, vốn cho các doanh nghiệp để kịp phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, việc làm cho người lao động, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu hàng ngày của người lao động trên địa bàn.

TP HCM thúc giảm giá điện, nước, miễn giảm lãi vay hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

TP HCM thúc giảm giá điện, nước hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh: EVN).

Trong kế hoạch này, UBND TP HCM đưa ra một loạt phương án nhằm hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, gồm những doanh nghiệp đang sản xuất hoặc tạm ngừng sản xuất và giảm cả chi phí sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, UBND TP HCM giao Tổng công ty Điện lực TP HCM đề xuất các chính sách hỗ trợ giảm tiền điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trên cơ sở chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

Về chi phí nước, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) được giao tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người lao động nghèo. Đồng thời đề xuất tham mưu Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ giảm giá nước cho các đơn vị sản xuất, đơn vị kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn.

Thành phố giao Cục Thuế xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn các trường hợp được miễn, giảm và giãn thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo thủ tục gia hạn trực tuyến) áp dụng tại Nghị định 41 của Chính phủ; phối hợp với UBND 24 quận, huyện rà soát danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh để thực hiện hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên miễn, giảm, hoãn thời hạn nộp tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bảo hiểm Xã hội TP hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất.

UBND TP HCM giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lí các Khu chế xuất và Công nghiệp… khảo sát, đánh giá xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn người lao động bị mất việc làm vì dịch bệnh, sau đó triển khai các chính sách hỗ trợ theo chủ trương của Chính phủ và UBND TP đã ban hành.

TP HCM thúc miễn giảm lãi vay cho các doanh nghiệp

Ngoài ra, TP HCM cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP HCM được giao làm việc với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn, để cân đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay.

TP HCM thúc giảm giá điện, nước, miễn giảm lãi vay hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch Covid-19 - Ảnh 2.

TP HCM thúc miễn giảm lãi vay cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: Phúc Minh).

Đặc biệt, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP HCM cũng phải xây dựng bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỉ đồng trong trường hợp Chính phủ cho phép thành phố tham gia triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện chương trình kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu UBND TP HCM các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đề xuất nhóm mặt hàng và thị trường cụ thể cần thực hiện xúc tiến thương mại để đẩy mạnh trong năm 2020.

Sở Giao thông Vận tải được yêu cầu nghiên cứu các chính sách để giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp vận tải, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Các quận, huyện cũng phải hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Trong tình hình hiện nay, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các địa phương rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo Bộ tiêu chí an toàn của thành phố. Chủ động hỗ trợ  hộ kinh doanh, doanh nghiệp có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất kinh doanh theo Bộ tiêu chí này. 

24 quận, huyện được yêu cầu xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên, để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và tổ chức hướng dẫn thực hiện đối với từng ngành, lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn, trong đó có các thủ tục hải quan để duy trì hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thành phố.