UBCKNN xử phạt FLC 92,5 triệu đồng do chậm công bố 14 báo cáo tài chính

Hiện FLC vẫn chưa công bố các tài liệu trên. Đây cũng là nguyên nhân khiến FLC chưa thể chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, cũng như chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định.

Theo công bố của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 3/10, Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn FLC với số tiền 92,5 triệu đồng. 

Theo UBCKNN, nguyên nhân là FLC đã không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của công ty đối với 16 tài liệu cần công bố theo quy định, gồm 14 báo cáo tài chính (BCTC) và 2 báo cáo thường niên.

Các tài liệu bao gồm BCTC riêng, hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét; Báo cáo thường niên 2021; BCTC riêng, hợp nhất quý IV/2022; BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán; BCTC riêng, hợp nhất quý I/2023; BCTC riêng, hợp nhất quý II/2023; Báo cáo thường niên năm 2022; BCTC riêng, hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét.

Bên cạnh đó, công ty cũng CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HNX và trang thông tin điện tử của công ty đối với báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023. 

Việc chưa công bố các BCTC năm 2021, năm 2022 trên cũng là lý do công ty chưa thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2022 và 2023.

Theo giải trình của FLC đăng tải hồi đầu tháng 7 vừa qua, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 chưa được phát hành do FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chưa đạt sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán.

"Do đó FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và cũng chưa có cơ sở để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022", văn bản trình bày.

Đây là nguyên nhân khiến FLC chưa thể chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022, cũng như chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định.

Trước đó, FLC và đơn vị kiểm toán này từng cho biết dự kiến công bố BCTC kiểm toán năm 2021 vào ngày 30/4/2023, song đã xin dời đến trước ngày 26/5/2023.

Công ty cũng từng dự kiến, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên 2021 sẽ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2023. Tại đại hội này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022. Sau đó, FLC sẽ làm việc với công ty kiểm toán để cho ra báo cáo năm 2022 đã được kiểm toán, dự kiến vào tháng 11/2023.

Song, hiện FLC vẫn chưa công bố các tài liệu trên. 

Tag:
chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.