Văn Phú - Invest rót 270 tỷ vào Hà Phú Riverland và Phong Phú

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Văn Phú – Invest đạt 9.736 tỷ đồng, không chênh lệch đáng kể so với số đầu năm.

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản của CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (Mã: VPI) tăng gần 80% lên 114 tỷ đồng; ngoài ra doanh thu cung cấp dịch vụ cũng tăng 62%. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ, do đó lãi gộp công ty cao gấp 4 lần cùng kỳ, đạt 56,3 tỷ đồng.

Mặc dù các khoản chi phí của doanh nghiệp đều cao hơn quý I năm ngoái, đặc biệt chi phí lãi vay tăng từ 8 tỷ đồng lên 38 tỷ đồng, song Văn Phú – Invest vẫn báo lãi sau thuế 6,2 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7 tỷ đồng, gấp đôi quý I năm ngoái.

Doanh thu bán bất động sản quý I của Văn Phú – Invest tăng 80% - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ BCTC Văn Phú.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của Văn Phú – Invest đạt 9.736 tỷ đồng, không chênh lệch đáng kể so với số đầu năm. Trong đó giá trị tồn kho đạt 2.049 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn 468 tỷ đồng, tổng chiếm 26% giá trị tài sản của doanh nghiệp.

Tồn kho tập trung chủ yếu tại dự án dở dang The Terra An Hưng (1.529 tỷ đồng) và hai dự án đã hoàn thành gồm Grandeur Giảng Võ (339 tỷ đồng) và The Terra Hào Nam (66 tỷ đồng).

Doanh thu bán bất động sản quý I của Văn Phú – Invest tăng 80% - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC Văn Phú – Invest.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang đầu tư vào các dự án Thủy Nguyên (Hải Phòng), dự án Phạm Hùng (Hà Nội), dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Nam Sầm Sơn (Thanh Hoá), dự án Lộc Bình (Thừa Thiên Huế), dự án Hoành Bồ (Quảng Ninh), dự án tuyến kết đối đường Phạm Văn Đồng đến nút Gò Dưa…

Tình hình thu hồi công nợ của công ty có tiến triển, thể hiện ở các khoản phải thu giảm gần 260 tỷ đồng còn 2.486 tỷ đồng.

Trong quý I, Văn Phú – Invest đã rót thêm gần 270 tỷ đồng vào các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

Nổi bật là khoản đầu tư 191 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Phong Phú thông qua nhận chuyển nhượng hơn 19 triệu cổ phần, tướng tỷ lệ sở hữu 30,6% vốn điều lệ Phong Phú. Ngoài ra còn khoản đầu tư 76,5 tỷ đồng góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Hà Phú Riverland, trong đó Văn Phú nắm 7,65 triệu cổ phần, tương ứng 30,6% vốn điều lệ.

Ngành nghề của hai công ty liên kết này đều là kinh doanh bất động sản, tuy nhiên chưa rõ đang phát triển dự án nào.

Nợ vay tài chính của doanh nghiệp tính đến cuối quý I là 2.924 tỷ đồng, giảm 113 tỷ đồng từ đầu năm. Phần lớn các khoản nợ của Văn Phú là vay ngân hàng (khoảng 2.700 tỷ đồng), chiếm 93% tổng nợ tài chính.

Dự kiến, trong ngày 16/5, Văn Phú – Invest sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu năm nay là 3.100 tỷ đồng, tăng 43% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế dự kiến 341 tỷ đồng, tăng 11%.

chọn