Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Xã Cam Hiệp Bắc là xã trung du miền núi, nằm về phía tây cách trung tâm chính trị huyện Cam Lâm khoảng 7 km. Toàn xã có diện tích tự nhiên là 14,88 km2. Phía đông của xã giáp xã Cam Hải Tây và thị trấn Cam Đức; phía tây giáp xã Sơn Tân và dãy núi Tà Lua; phía nam giáp xã Cam Hiệp Nam và phía bắc giáp xã Cam Hòa.

Tính đến năm 2010, Cam Hiệp Bắc có dân số là 780 hộ với gần 3.000 khẩu (trong đó có 13 hộ với 68 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số Raglay), xã bao gồm hai thôn Trung Hiệp 1 và Trung Hiệp 2.

 Xã Cam Hiệp Bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hiệp Bắc có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hiệp Bắc căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hiệp Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hiệp Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Cam Hiệp Bắc TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính