Bộ Công Thương đề xuất giảm tiền điện cho tất cả người tiêu dùng, doanh nghiệp trong 3 tháng

Người dân và các khách hàng doanh nghiệp sẽ được giảm tiền điện với mức cao nhất 10% trong liên tục 3 tháng, từ tháng 4-7/2020, để giảm bớt khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đề xuất giảm tiền điện trong 3 tháng cho tất cả khách hàng

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, với khách hàng sản xuất, mức giảm giá điện ở tất cả khung giá cao điểm, bình thường và thấp điểm đều giảm 10% so với biểu giá tại Quyết định 648.

Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện trong 3 tháng - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện trong 3 tháng. (Ảnh: Thanh Niên).

Bộ ước tính tổng số tiền hỗ trợ các hộ sản xuất và kinh doanh là 6.104 tỉ đồng, tức doanh thu của EVN sẽ giảm ở mức tương ứng.

Đối với khách hàng du lịch, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch từ mức giá áp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ, xuống bằng áp giá cho họ sản xuất, và bắt đầu từ tháng 4. 

Tổng số tiền hỗ trợ cho đối tượng này khoảng 1.840 tỉ đồng.

Đối với khách hàng sinh hoạt, Bộ đề xuất giảm giá 10% đối với các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4. Các bậc thang cao trên 300 kWh, Bộ đề xuất giữ nguyên, vì các khách hàng tiêu thụ ở bậc này là những người có thu nhập cao, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch.

Tổng số tiền ước tính hỗ trợ khách hàng sinh hoạt là 2.930 tỉ đồng.

Miễn tiền điện cho cơ sở cách li, điều trị Covid-19

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề nghị miễn, giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch Covid-19. 

Cụ thể, miễn tiền điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở cách li, khám chữa bệnh tập trung chỉ liên quan dịch Covid-19. Giảm 20% giá bán điện cho cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghị nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Giảm 20% giá bán điện cho các khách sạn được sử dụng để cách li.

Các đối tượng trên sẽ được miễn giảm trong 3 tháng, từ tháng 4-7/2020.

Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ miễn giảm điện cho các đối tượng trên khoảng gần 11.000 tỉ đồng.

"Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo, đôn đốc EVN thực hiện đồng bộ các giải pháp, bao gồm tiết kiệm chi phí thường xuyên, các khoản chi không cấp thiết khác tại các Tổng công ty điện lực, các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN và tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia", Bộ Công Thương cho biết.

Đồng thời, Bộ sẽ chỉ đạo EVN tính toán lại chi phí mua điện năm 2020, đặc biệt chi phí mua điện 10 tháng cuối năm 2020 với các thông số đầu vào cập nhật như giá than, dầu, khí, tỉ giá…

chọn