CII bảo lãnh cho CII E&C vay 600 tỷ đồng tại VPBank

HĐQT của CII vừa thông qua việc đồng ý cho công ty bảo lãnh khoản vay trị giá 600 tỷ của CII E&C tại VPBank. Tính tới ngày 30/6, CII E&C là công ty con do CII nắm giữ 89,3% vốn điều lệ, hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa thông qua việc chấp thuận cho CII bảo lãnh khoản vay trị giá 600 tỷ đồng của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) tại VPBank.

Ngoài đơn vị trên, trước đó, tại ngày 29/6, HĐQT của CII cũng đã chấp thuận việc bảo lãnh khoản vay trị giá 714 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm tại VP Bank.

Cũng tại ngân hàng VP Bank, tại ngày 23/6, HĐQT công ty đã ra nghị quyết bảo lãnh cho khoản vay trị giá 686 tỷ đồng của một đơn vị thành viên khác là CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB).

Tính đến ngày 30/9, CII có 12 công ty con và 1 công ty liên kết. Trong đó, CII E&C là công ty con do CII nắm giữ 89,3% vốn điều lệ, hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng.

Bên cạnh đó, Năm Bảy Bảy là công ty liên kết do CII nắm giữ 37,52% vốn điều lệ, còn Bắc Thủ Thiêm là công ty con do CII năm giữ 100 vốn điều lệ, hai đơn vị trên hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của CII, quý III vừa qua, đơn vị ghi nhận doanh thu thuần 732 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. 

Song, các khoản doanh thu tài chính và lãi trong công ty liên doanh, liên kết đều tăng so với cùng kỳ, cùng với việc công ty tiết giảm các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, do đó, lãi sau thuế tăng 86% so với cùng kỳ lên mức 96,2 tỷ đồng. 

Theo CII, trong quý, lãi tăng là do lãi ròng từ hoạt động kinh doanh các dự án BOT và lợi nhuận từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính. 

Lũy kế 3 quý, doanh thu thuần của CII đạt 2.323 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 214 tỷ đồng, giảm 75%. 

chọn