Công ty Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) báo lãi quý II tăng 18% dù doanh thu giảm mạnh

Theo BCTC hợp nhất quý II niên độ tài chính 01/10/2020 - 30/09/2021 vừa công bố, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV), doanh thu trong quý I (tức quý II theo niên độ tài chính của IDV) ghi nhận gần 23 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần của IDV trong quý II ghi nhận gần 23 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm 41%, còn 13 tỷ đồng. Cuối kỳ, IDV vẫn báo lãi ròng hơn 23 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ.

IDC cho biết nguyên nhân tăng lợi nhuận quý II là do trong quý thực hiện hoàn nhập dự phòng phải thu khách hàng 3 tỷ đồng và đầu tư dài hạn 2,9 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn và hoàn nhập dự phòng cổ phiếu 2,09 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước không phát sinh hoàn nhập dự phòng.

Lũy kế 6 tháng đầu niên độ 2020 - 2021, doanh thu thuần của IDV đạt hơn 48 tỷ đồng, giảm 68% so cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt hơn 30 tỷ đồng, giảm 71%.

Chi phí tài chính lũy kế ghi nhận số âm do ảnh hưởng từ bút toán hoàn nhập dự phòng trong quý II. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 97% và 27%. Tuy chi phí đã được tiết giảm nhưng lãi ròng của IDV chỉ đạt hơn 47 tỷ đồng, giảm 50%.

IDV giải thích, do hoạt động của công ty con là Công ty TNHH MTV Vpid Hà Nam có lợi nhuận sau thuế giảm, 6 tháng năm trước đạt 57 tỷ đồng và bán niên năm nay đạt 19,2 tỷ đồng nên lợi nhuận ròng của IDV sau bán niên cũng giảm theo.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi suất sau thuế là 135 tỷ đồng trong niên độ 2020-2021. Như vậy, sau 6 tháng hoạt động, Công ty đã thực hiện được 35% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Kế hoạch hoạt động năm 2021, IDV cho biết sẽ mở rộng đầu tư đa lĩnh vực, trong đó, ưu tiên lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đạt hiệu quả ổn định để phát triển theo xu hướng bền vững, nghiên cứu các dự án tiềm năng trong tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh khác như Phú Thọ, Hải Dương.

IDV niên độ tài chính 2020-2021: Lãi ròng quý II tăng 18%, lãi ròng bán niên giảm một nửa - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Khai Quang - Vĩnh Phúc sẽ được điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp lần 7 (Nguồn: Tạp chí Tài chính)

Riêng với khu công nghiệp Khai Quang, công ty sẽ điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp lần 7; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến thu hồi đất, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đối với những diện tích đất còn lại tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên; phấn đấu trong năm 2021 nâng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp này đạt hơn 95%.

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Sông Lô 2, công ty tiếp tục tập trung triển khai các thủ tục pháp lý và các phần việc tiếp theo của dự án sau khi được cơ quan nhà nước chấp thuận, nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện và thu hút nhà đầu tư, đặc biệt ưu tiên các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ.

Tính tới thời điểm 31/03/2021, IDV ghi nhận tổng tài sản xấp xỉ 1.280 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính có sự biến động ngược chiều. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, đạt 418 tỷ đồng, giảm 9% và các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 284 tỷ đồng, tăng 19%.

Danh mục tài sản dở dang dài hạn đạt 55 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu kỳ. Chủ yếu là các khoản phát sinh tại hai dự án VPID Hà Nam và VPID Vĩnh Phúc.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận 454 tỷ đồng, tăng 7%. Nợ phải trả không thay đổi đáng kể so với đầu niên độ, ghi nhận 826 tỷ đồng.

chọn