Đà Nẵng khuyến cáo doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần tuân thủ pháp luật

Sở Xây dựng Đà Nẵng lưu ý chủ đầu tư các dự án, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chỉ được đưa BĐS có sẵn và BĐS hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản (BĐS).

Trong đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng lưu ý chủ đầu tư các dự án BĐS, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chỉ được đưa BĐS có sẵn và BĐS hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Luật kinh doanh BĐS năm 2014 và Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án xây dựng nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định tại Nghị định 99/2015 của Chính phủ.

Các tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện giao dịch BĐS tại các dự án BĐS đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật kinh doanh BĐS và quy định khác có liên quan.

Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ: "Chủ đầu tư các dự án BĐS, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh BĐS tại dự án."

Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai TP, UBND các quận huyện đặc biệt lưu ý việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Đồng thời, các đơn vị liên quan rà soát, xử lý đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các dự án không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đề nghị Sở Tư pháp phối hợp, thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng.

chọn
An Gia dự chi hơn 350 tỷ đồng hợp tác với một đơn vị liên quan dự án The Gió
HĐQT An Gia vừa thông qua nghị quyết chi tối đa 350,3 tỷ đồng để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Quản lý và Phát triển Lộc Phát (doanh nghiệp chuyên về tư vấn quản lý, có liên quan đến dự án The Gió tại Bình Dương).