Đà Nẵng muốn đền bù bằng tiền khi giải tỏa, tái định cư

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở TN&MT nghiên cứu, đề xuất cụ thể về xây dựng phương án bồi thường giải tỏa, tái định cư theo hướng đền bù bằng tiền theo giá thực tế.

Ngày 3/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố đã có yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, UBND các xã, phường tổ chức nghiên cứu về việc đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian qua và triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

thi cong du an

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở TN&MT nghiên cứu, đề xuất cụ thể về xây dựng phương án bồi thường giải tỏa, tái định cư theo hướng đền bù bằng tiền theo giá thực tế. (Ảnh: Văn Luận).

Đáng chú ý, UBND thành phố giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể về xây dựng phương án bồi thường giải tỏa, tái định cư theo hướng đền bù bằng tiền theo giá thực tế và chỉ giải quyết bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa phải di chuyển chỗ ở, khuyến khích tự người dân tái lo định cư để người dân có thêm sự lựa chọn, báo cáo về UBND thành phố trong tháng 10/2019.

Sở này cũng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quyết định, các văn bản liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân theo hướng công khai, minh bạch các tiêu chí trong công tác đền bù giải tỏa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Đà Nẵng còn hơn 15.000 lô đất tái định cư chưa bố trí

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quĩ đất TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã hoàn thành 21/208 dự án (đạt 10,1%) với 1.544/9.746 hồ sơ (cần giải tỏa trong năm 2019), đạt 15,8%.

Bên cạnh đó, đã giải quyết bố trí tái định cư cho 601 hộ với tổng số lô đất tái định cư đã bố trí 857 lô đất ở. Trung tâm Phát triển quĩ đất thành phố đã bàn giao cho các quận, huyện là 3.977 lô. Tính đến ngày 30/6/2019, các quận, huyện đã bố trí 1.017 lô.

Đáng chú ý, hiện nay quĩ đất tái định cư Trung tâm Phát triển quĩ đất đang quản lí là 12.354 lô, nâng tổng cộng số lô đất còn lại chưa bố trí là 15.314 lô.

Trong khi đó, các quận huyện còn nợ 359 lô đất tái định cư đối với các hộ dân giải tỏa đã bàn giao mặt bằng.

chọn