Đồng Nai chỉ đạo kiểm soát đầu cơ thổi giá đất

Đồng Nai yêu cầu các đơn vị được giao có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thồi, đầu tư theo tâm lý đám đông,... gây bất ổn cho thị trường.
Đồng Nai chỉ đạo kiểm soát đầu cơ thổi giá đất  - Ảnh 1.

Đồng Nai vào cuộc ngăn sốt đất ảo. (Ảnh minh họa: Ngọc Anh).

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra, có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thồi, đầu tư theo tâm lý đám đông,... gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội địa phương và đời sống của người dân. 

Đồng thời, các đơn vị được giao có trách nhiệm xử lý nghiêm đối với các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án bất động sản, quyền sử dụng đất, buông lỏng quản lý,... vi phạm pháp luật về đất đai, về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng và các địa phương tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản,... trên địa bàn tỉnh để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp.

Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện quản lý, kiểm soát việc đầu cơ tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

Kiểm soát việc đăng ký biến động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất,... để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá bất động sản. Kiểm soát việc tách thửa đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật đất đai. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, chậm sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định pháp luật,...

Về kết quả thực hiện, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Xây dựng trong tháng 4/2021. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Xây dựng được giao tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc.

chọn