Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo A thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo A phía đông giáp các phường Bình Trị Đông B và An Lạc, phía tây và phía nam giáp huyện Bình Chánh, phía bắc giáp phường Tân Tạo.

1. Đường nối QL 1A tới đường Tập Đoàn 6B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A đáng chú ý có đường nối QL 1A tới đường Tập Đoàn 6B, có chiều dài khoảng 140 m. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, chạy song song với đường Trần Đại Nghĩa, sau đó kết thúc ở đường Tập Đoàn 6B.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Trần Đại Nghĩa

Phường Tân Tạo A có đoạn song song với đường Trần Đại Nghĩa là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn hướng bắc Nhà trọ sát chung cư Vision, sau đó kết thúc ở đoạn hướng bắc Cửa hàng áo dài truyền thống Lan Phan.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Tập Đoàn tới đoạn gần Nhà trọ sát chung cư Vision

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Tân Tạo A có đường nối đường Tập Đoàn tới đoạn gần Nhà trọ sát chung cư Vision, có chiều dài khoảng 245 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Tập Đoàn 6B, chạy song song với QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn gần Nhà trọ sát chung cư Vision.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).