Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo A thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo A phía đông giáp các phường Bình Trị Đông B và An Lạc, phía tây và phía nam giáp huyện Bình Chánh, phía bắc giáp phường Tân Tạo.

1. Đường nối từ đoạn Công ty mua bao bì Jumbo Triệu Chấn Dũng tới đường Tập Đoàn 6B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A đáng chú ý có đường nối đoạn Công ty mua bao bì Jumbo Triệu Chấn Dũng tới đường Tập Đoàn 6B, có chiều dài khoảng 110 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Công ty mua bao bì Jumbo Triệu Chấn Dũng, sau đó kết thúc ở đường Tập Đoàn 6B.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với QL 1A

Phường Tân Tạo A có đoạn song song với QL 1A là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ờ đường Trần Đại Nghĩa, sau đó kết thúc ở đoạn gần Cửa hàng thiết bị điện Hào Quang.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ QL 1A tới đường Tập Đoàn 6B

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Tân Tạo A có đường nối từ QL 1A tới đường Tập Đoàn 6B, có chiều dài khoảng 800 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Tập Đoàn 6B, sau đó kết thúc ở QL 1A.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo A (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).