Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

  Xã Cây Gáo nằm ở phía bắc huyện Trảng Bom, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Sông Thao và xã Thanh Bình; phía tây giáp xã Sông Trầu và huyện Vĩnh Cửu; phía nam giáp xã Sông Trầu; phía bắc giáp xã Thanh Bình và huyện Vĩnh Cửu. 

1. Đường Trảng Bom – Thanh Bình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Gáo đáng chú ý có tuyến đường Trảng Bom – Thanh Bình, đoạn chạy qua địa xã có chiều khoảng 3,3 km. Tuyến cắt qua đường 762 ở đoạn gần trường THCS Quang Vinh.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Gáo theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

2. Đường song song với đường Nguyễn Hoàng

Đây là tuyến đường dài khoảng 975 m nối từ đường 762 và kéo xuống phía tây nam. Tuyến chạy song song bới đường Nguyễn Hoàng.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Gáo theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

3. Đường đi qua Trụ sở Công An – Xã đội xã Cây Gáo

Trong tương lai xã Cây Gáo sẽ có tuyến đường dài khoảng 355 m nối từ đường Nguyễn Hoàng và kéo xuống phía đông nam. Tuyến đi qua Trụ sở Công An – Xã đội xã Cây Gáo.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Gáo theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY