Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

  Thị trấn Trảng Bom có diện tích 15,71 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom. Cụ thể, phía đông thị trấn giáp xã Sông Trầu và xã Đồi 61; phía tây giáp xã Bình Minh, xã Quảng Tiến; phía nam giáp xã Quảng Tiến, xã Đồi 61; phía bắc giáp xã Sông Trầu.  

10. Đường nối đường Lê Duẩn với đường sẽ mở ở mục 7

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom đáng chú ý có tuyến đường nối từ đường Lê Duẩn ở đoạn giao nhau với đường Cách Mạng Tháng 8 và kéo ra đường sẽ mở ở mục 7 (phần 3) theo hướng đông. Tổng chiều dài của tuyến đường này là 510 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Đồng Nai

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030. 

   Đường sẽ mở ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh. 

11. Đường đi qua đoạn CTCP Đồng Tiến

Đây là tuyến đường dài khoảng 360 m nối từ đường Lê Duẩn và kéo ra phía đông. Tuyến đi qua đoạn CTCP Đồng Tiến và Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Thiên Thành Ý.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030. 

   Đường sẽ mở ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh. 

12. Đường nối đường sẽ mở ở mục 11 lên Quốc lộ 1A

Trong tương lai thị trấn Trảng Bom sẽ có tuyến đường dài khoảng 370 m nối từ đường sẽ mở ở mục 11 và kéo lên đường Quốc lộ 1A. Tuyến sẽ kết nối với đường Quốc lộ 1A ở đoạn gần điểm giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030. 

   Đường sẽ mở ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY