Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai đáng chú ý nhất.

  Thị trấn Trảng Bom có diện tích 15,71 km², giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom. Cụ thể, phía đông thị trấn giáp xã Sông Trầu và xã Đồi 61; phía tây giáp xã Bình Minh, xã Quảng Tiến; phía nam giáp xã Quảng Tiến, xã Đồi 61; phía bắc giáp xã Sông Trầu.   

13. Đường nối đường Lê Duẩn với đường sẽ mở ở mục 12

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 260 m nối từ đường Lê Duẩn và kéo ra đường sẽ mở ở mục 12. Tuyến đường này đi trùng một đoạn với đường Ba Tháng Hai.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

14. Đường đi qua Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom

Đây là tuyến đường dài khoảng 280 m nối từ đường Điện Biên Phủ và kéo ra phía đông. Tuyến sẽ đi qua Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

15. Đường đi qua Ban Chỉ huy quân sự huyện Trảng Bom

Trong tương lai thị trấn Trảng Bom sẽ có tuyến đường dài khoảng 355 m nối từ Quốc lộ 1A và kéo xuống đường Ba Tháng Hai. Tuyến đi qua đoạn Ban Chỉ huy quân sự huyện Trảng Bom.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Trảng Bom theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trảng Bom đến năm 2030.  

  Đường sẽ mở ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom trên bản đồ Google vệ tinh.  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).    

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai TẠI ĐÂY