Hodeco phát hành gần 17 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Với tỷ lệ thực hiện quyền là 25%, Hodeco dự kiến phát hành gần 17 triệu cổ phiếu HDC để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) vừa thông qua phương án phát hành gần 17 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 25%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 29/6/2021.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Theo báo cáo tài chính năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm của Hodeco là 279 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 3,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành (khoảng 33 tỷ đồng) sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Năm 2021, Hodeco đặt mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 10% so với kết quả thực hiện năm 2020. Kết thúc quý I/2021, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 296 tỷ đồng và LNST đạt hơn 78 tỷ đồng, tăng lần lượt 96% và 86% so với cùng kỳ.

Liên quan đến các dự án đầu tư, mới đây Hội đồng quản trị Hodeco đã ra nghị quyết về việc hợp tác đầu tư và kinh doanh cùng đối tác tại dự án Khu du lịch Đại Dương (tên thương mại là Antares) có diện tích khoảng 19,5 ha, tổng vốn đầu tư 3.350 tỷ đồng.

Cụ thể, Hodeco đã đồng ý để đối tác triển khai đầu tư kinh doanh phần đất khoảng 11 ha tại các vị trí quy hoạch bất động sản du lịch của công ty. Riêng phần diện tích còn lại (phía mặt tiền biển) sẽ do Hodeco đầu tư kinh doanh.

Tag:
chọn