Khải Hoàn Land miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc kinh doanh sau gần một năm

Khải Hoàn Land vừa thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh đối với bà Dương Thanh Thương kể từ ngày 16/3. Bà Thương được bổ nhiệm vị trí trên từ ngày 20/4/2022, như vậy, sau chưa đầy 1 năm giữ chức, Khải Hoàn Land đã miễn nhiện chức vụ của bà.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa công bố miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh đối với bà Dương Thanh Thương kể từ ngày 16/3.

Bà Thương sinh năm 1980, với chuyên môn là cử nhân thực hành, bà được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Khải Hoàn Land từ ngày 20/4/2022, cùng đợt bổ nhiệm với ông Phạm Thanh Sáng, ông Trần Văn Thành và bà Lê Thị Như Ca.

 Bà Dương Thanh Thương. (Ảnh: Khài Hoàn Land).

Theo báo cáo quản trị năm 2022 của công ty, tại ngày 31/12/2022, bà Thương đang nắm giữ 154.624 cổ phiếu KHG, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,03%.

Sau khi miễn nhiệm bà Thương, Ban Điều hành của Khải Hoàn Land còn Tổng Giám đốc Đinh Thị Nhật Hạnh cùng 3 Phó Tổng Giám đốc là bà Phạm Thị Minh Phụ, ông Phùng Quang Hải và bà Lê Thị Như Ca. 

Trước đó, tại ngày 18/1, công ty cũng đã thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Thành. 

Theo báo cáo quản trị năm 2022 của Khải Hoàn Land, ông nắm giữ 150.000 cổ phiếu KHG, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,03%.

Ngược lại, ngoài việc miễn nhiệm ông Thành, cũng trong ngày 18/1, công ty đã thông báo bổ nhiệm ông Trần Đức Giang giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.

Nói thêm về tình hình hoạt động của Khải Hoàn Land, năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.396 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021 và lợi nhuận sau thuế tăng 7%, đạt 442,5 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến trình cổ đông thông qua việc không chia cổ tức và cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 sau khi trích lập các quỹ theo quy định, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty được thông suốt, các chỉ số tài chính lành mạnh. 

Sang năm nay, Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu thuần dự kiến đạt 1.660 tỷ đồng, tăng 21,3% so với kết quả đạt được năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng gần 9%. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 10% và cổ phiếu thưởng cho người lao động tối đa 1,5%.

chọn
Hải Phòng yêu cầu Kinh Bắc khởi công các dự án Tràng Cát, Tràng Duệ 3 vào giữa 2024
TP Hải Phòng đã yêu cầu nhà đầu tư các dự án Khu đô thị Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 tập trung thực hiện theo tiến độ, khởi công các dự án vào tháng 5 và tháng 6/2024.