Kinh Bắc nói gì về khoản giảm trừ doanh thu gần 450 tỷ đồng trong quý IV/2022?

VCSC dẫn lời từ Kinh Bắc cho biết, công ty ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu hơn 447 tỷ đồng từ việc hoàn trả lại đất đã bán tại Khu đô thị Tràng Duệ, góp phần dẫn đến khoản lỗ sau thuế gần 540 tỷ đồng trong quý IV/2022.

Theo báo cáo tài chính của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC), quý IV/2022, công ty ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu hơn 447 tỷ đồng. 

Trong báo cáo mới đây về Kinh Bắc, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dẫn lời từ doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân của khoản giảm trừ doanh thu này do công ty đã nhận lại 2,5 ha đất thương mại đã bán tại Khu đô thị Tràng Duệ (Hải Phòng) được ghi nhận vào năm 2019. Việc thu hồi chủ yếu là do các thủ tục quy hoạch và pháp lý kéo dài chưa được giải quyết.

Tương ứng với khoản khấu trừ doanh thu, công ty cũng ghi nhận khoản hoàn nhập giá vốn hàng bán là 64 tỷ đồng trong quý IV/2022.  

Bên cạnh đó, VCSC cho biết, trong quý, Kinh Bắc không ghi nhận doanh số bán đất khu công nghiệp và khu đô thị, qua đó báo lỗ sau thuế quý IV gần 540 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 619 tỷ đồng. 

Theo giải trình của doanh nghiệp, khoản lỗ quý trên là do trong năm 2022, công ty đã ký cho thuê 107 ha đất khu công nghiệp (KCN) với tổng giá trị gần 3.540 tỷ đồng. Song, do một số nhà đầu tư nước ngoài chưa được cấp Giấy phép đầu tư nên chưa kịp bàn giao trong năm 2022, doanh thu bán hàng năm 2023 mới có thể ghi nhận được. 

Kinh Bắc ước tính sẽ ghi nhận lãi gộp hơn 1.800 tỷ đồng trong năm nay từ các hợp đồng trên, bên cạnh việc ghi nhận lãi gộp khoảng 700 tỷ đồng từ các thỏa thuận đã ký tại dự án Khu đô thị Phúc Ninh tại TP Bắc Ninh.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng giá trị thỏa thuận đã ký với khách hàng (bao gồm đất và xây thô) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 1.579 tỷ đồng.   

Kinh Bắc cho biết, dự án này đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho phân khu đã ký thỏa thuận và công ty sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện thủ tục bàn giao, ghi nhận lợi nhuận. 

Cả năm 2022, VCSC cho biết, Kinh Bắc ghi nhận doanh số bán đất khu công nghiệp đạt 18,8 ha và doanh số bán đất khu đô thị đạt 3,8 ha, lần lượt giảm 77% và 14% so với năm 2021. 

Cho năm 2023, Kinh Bắc dự báo doanh số bán đất trong năm nay sẽ ở mức 250 ha. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 12/2022, các cổ đông của Kinh Bắc đã thông qua kế hoạch năm 2023 về tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) là 9.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 4.000 tỷ đồng.

chọn